Jdi na obsah Jdi na menu
                                                       V ý c v i k

Výcvik poslušnosti probíhá každou neděli od 9.00 hodin.

Přes týden pak v odpoledních hodinách dle rozdělení do

skupin a rovněž podle domluvy s výcvikářem.

Budete-li mít zájem, můžete se svým pejskem na našem

kynologickém cvičišti složit různé druhy zkoušek nebo se

zúčastnit nějakého závodu v rámci klubu. Vše záleží pouze

na Vás.

Druhy zkoušek  :  zkoušky poslušnosti - ZZO, ZOP,

                     stopařské zkoušky ( pouze stopy bez

                     poslušnosti )            -        FPr1, FPr 2, FPr 3

                    

                             

                     stopařské zkoušky s poslušností

                                                                             -        např. ZPS 1, ZPS 2

 

                                                 všestranné zkoušky

                     ( stopa, poslušnost, obrana )

                                - např. ZM, ZVV1,ZVV2, ZVV3

                                                                                               

  To jsou pouze některé příklady, je daleko více možností.

  Vše záleží pouze na psovodovi a jeho svěřenci. 

  Více se dočtete na :  pes.wz.cz/Zkus_rady/zkusebnirady.htm 

     Kontakt na výcvikáře, kteří Vám rádi pomůžou. 

www.kovona.estranky.cz/clanky/vycvikari--a-clenske-prispevky
 

  Výcviku se můžete zúčastnit s každým pejskem.                                                Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

Obrazek

                    Co by Vás mohlo zajímat  . . .


Závěry z doškolení rozhodčích pro posuzování výběrový ch závodů – poslušnost IPO
________________________________________________________

Obecně
- Cvik je třeba hodnotit jako celek a nesoustředit se jenom na součet dílčích srážek
- Je třeba upřednostnit radostné a ochotné provedení
- Výrazná pomoc tělem je závažnější nedostatek než povel navíc
- Psovod by měl chodit vzpřímeně a nedívat se na psa
- Nepřirozený pohyb rukama snižuje známku
- Povel navíc snižuje známku až na dobře
- Dva povely navíc až na nedostatečně
- Nesplnění cviku ani na třetí povel – anulace cviku
- Při odložení za chůze opuštění místa o více jak 3 kroky – anulace a neprovádí se ani přivolání, do 3 kroků až nedostatečně ( z bodů na odložení ), přivolání se provádí
- Přivolání – při opuštění místa psovoda - rozlišit zda bylo opuštěno z důvodu donucení psem \kontakt při doběhu\ nebo za účelem ovlivnit výkon, v takovém případě nedostatečně až anulace ( podle provedení)
APORT
- Dát psu aport před odhozením – anulace
- Jakákoliv motivační příprava před odhozením snižuje známku o jeden až dva stupně podle provedení
- Opustí-li psovod své místo před ukončením cviku, je cvik hodnocen nedostatečně, při větším opuštění až nedostatečně ( ne při vynuceném opuštění kontaktem )
- při opakování aportu cvik začíná znovu, ale chyby při přípravě a odhození se již započítávají
VYSÍLÁNÍ
- pomoc (směrování, příprava) před značkou snižuje známku, na značce až nedostatečně
- rozběhnutí psa až o dva stupně dolů
DLOUHODOBÉ ODLOŽENÍ
- lehni, zůstaň – povel navíc
- opustí-li místo více jak o 3 metry – anulace
- postihnout neklid při střelbě

při posuzování cviků se zaměřit na
ZÁKLADNÍ POSTOJ
- pes sedí v ZP těsně, přímo, klidně a soustředěně ( pozorně)
- všechny cviky začínají a končí v základním postoji
- konečný ZP nemusí být současně začínající dalšího cviku
- nutné dodržet vždy 3 vteřiny
OVLADATELNOST
Posuzovat především
- přímý, klidný, pozorný ZP
- radostné, pozorné a klidné sledování
- správná, korektní pozice u nohy
- pomáhání psovi psovodem
- projev při střelbě
- pozorné a těsné obraty
- přesné, jisté, přímé a rychlé usednutí
- chování ve skupině
- konečný ZP
ODLOŽENÍ VSEDĚ
- ZP
- Radostné,klidné a pozorné sledování
- Rychlé a správné zaujetí polohy bez pomoci psovoda
- Klidné sledování při vzdalování se a návratu psovoda
- ZP
ODLOŽENÍ VLEŽE S PŘIVOLÁNÍM
- ZP
- Radostné, klidné a pozorné sledování
- Rychlé a správné zaujetí polohy bez pomoci psovoda
- Pozorné a klidné sledování při vzdalování se psovoda
- Rychlé, radostné a okamžité přiběhnutí bez změny způsobu pohybu
- Těsné,přímé a bezkontaktní předsednutí
- Rychlé, těsné k noze
- ZP
ODLOŽENÍ VESTOJE S PŘIVOLÁNÍM
- ZP
- Radostné, klidné a pozorné sledování
- Rychlé a správné zaujetí polohy bez pomoci psovoda
- Pozorné a klidné sledování při vzdalování se psovoda
- Rychlé, radostné a okamžité přiběhnutí bez změny způsobu pohybu
- Těsné,přímé a bezkontaktní předsednutí
- Rychlé, těsné k noze
- ZP
APORT
- Příprava na cvik
- ZP
- Klid při odhození aportu
- Radostný a cílevědomý pohyb k aportu
- Bezprostřední a jisté uchopení aportu
- Radostný a cílevědomý návrat
- Upuštění, překusování a hraní si s aportem
- Rychlé, těsné, bezkontaktní předsednutí
- Klidné, pevné držení, ochotné odevzdání po povelu
- Rychlé, těsné k noze
- ZP
APORT SKOKEM
- Příprava
- ZP
- Klid při odhození aportu
- Radostný a cílevědomý pohyb k aportu
- Silný – energický, bezkontaktní skok
- Bezprostřední a jisté uchopení aportu
- Radostný a cílevědomý návrat
- Silný – energický, bezkontaktní skok
- Upuštění, překusování a hraní si s aportem
- Rychlé, těsné, bezkontaktní předsednutí
- Klidné, pevné držení, ochotné odevzdání po povelu
- Rychlé, těsné k noze
- ZP
APORT ŠPLHEM
- Příprava
- ZP
- Klid při odhození aportu
- Radostný a cílevědomý pohyb pro aport
- Silné – energické překonání překážky
- Bezprostřední a jisté uchopení aportu
- Radostný a cílevědomý návrat
- Silné – energické překonání překážky
- Upuštění, překusování a hraní si s aportem
- Rychlé, těsné, bezkontaktní předsednutí
- Klidné, pevné držení, ochotné odevzdání po povelu
- Rychlé, těsné k noze
- ZP
VYSÍLÁNÍ VPŘED
- ZP
- Klidné pozorné sledování
- Vyslání
- Radostné a cílevědomé vzdalování se od psovoda v určeném směru
- Rychlé a správné provedení lehnutí
- Chování při příchodu psovoda
- Rychlé usednutí do ZP
DLOUHODOBÉ ODLOŽENÍ
- ZP
- Radostné,pozorné a klidné sledování
- Rychlé a správné zaujetí polohy lehni
- Klidné a jisté odložení
- Chování při střelbě
- Chování při příchodu psovoda
- Rychlé a přímé posazení po povelu
- ZP